Uffe Christoffersen om Farverummet og Tigere


 

FARVERUMMET & TIGRE


 

 

Om to malerier
Af
Uffe Christoffersen.

Naturen er, synsmæssigt, en stadig forandring af lys og skygge, en stadig forandring af farver. Naturen har sin lovmæssighed , men det er ikke denne jeg søger, men den kunstneriske opfattelse af den.

Når jeg står i naturen og lader øjet glide fra forgrunden, til mellemgrundens træer og vinmarker, og videre ud i horisonten mod bjerge der nærmest forsvinder i himlens blålige luft, opleves alt dette som et farveunivers. Dette farverum genskaber drømme og gensvarer tankernes og følelsernes flugt.Maleren skaber noget, der ikke eksisterer, og efter min mening er dette kunstnerens opgave.

Da jeg synes det kunne være interessant at lave en dokumentation af to malerier, med titlerne FARVERUMMET ( 440 x 300 cm.) og TIGRE ( 65 x 195 cm.), har jeg fotograferet billedernes forskellige stadier, lige fra de første tegninger til det færdige resultat. Af de mange fotos har det været nødvendigt at foretage en udvælgelse,en forenkling og en skematisering.

I rammen herunder med den grå baggrund ser De udvalgte tegningerne. A.B.C.D.

Tegning A. Den første idé. Et motiv der er inspireret af en af maleren Gustave Moreau`s ( 1826-1898) akvareller.

Tegning B. De menneskelige figurer omdannet til dyr. Det er til dels fordi jeg vil have en græsk legende som indhold i billedet.

Tegning C. En tegning med et mangfoldigt mylder af dyr.

Tegning D. En forenkling der svarer til mine intentioner, da mit ønske er at lave et roligt og monumentalt maleri med et stort drømmende farverum.

Samtidig med tegningerne har jeg malet akvareller for at kunne se hvordan de forskellige tegnede idéer vil se ud med farver.

Fontarèches, maj 2003

Uffe Christoffersen

 


 

A


 

B

 

C

 

 

D

 

 

Herunder ser De fire udvalgte akvareller A. B. C. og D.
 

Akvarel A. Svarer motivmæssigt til tegning A. Skitsen har en blålig klang som var den farve jeg oprindelig mente motivet skulle have.

Akvarel B. De menneskelige figurer er forsvundet og akvarellen svarer næsten til tegning B.

Akvarel C. Farverne er ændret fra en noget dyster blå, til en orange og gul farveklang, der nok skyldes den tidlige sydfranske forårssol.

Akvarel D. Har jeg valgt at bruge som skitse til det store maleri "FARVERUMMET."

Det er historier, idéer og farveoplevelser som er udgangspunkt for mine (figur) dyrekompositioner.

Da arbejdet med de store hemmeligheder der ligger skjult i farvens verden, er så stærk, livsbekræftende og inspirerende, vil der ofte undervejs opstå nye historier der afviger fra den oprindelige. Derfor sker der altid, i den skabende proces, en form for omstrukturering af udgangspunktet. Denne proces fortsætter indtil historien er klart manifesteret i billedet, og herved har maleriet fået sit endelige indhold.

Samtidig er billedets konstruktion yderst vigtig. Farvens udstrækning og rytmen på billedfladen har sin lov ligesom proportionerne har deres . Betingelsen er, at der går den samme rytmiske takt igennem figurerne og i billedet, svarende til billedets karakter. Det er en absolut nødvendighed, da målet for mit maleri er at form og indhold bliver til en syntese.

 

A

 

B

 

C

 

 

D

 


Herunder ser De tegningen til maleriet FARVERUMMET
  med forskellige, nødvendige, konstruktive indgreb.


Udgangspunktet til malerierne FARVERUMMET og TIGRE er inspireret af de græske legender hvor guderne kan forvandle sig til andre personer eller dyr; bl.a. tigre og flyvende tyre.

I de traditionelle græske legender, symboliserer tyrene det utæmmelige og det hæmningsløse. Det er et dyr der er helliget Poséidon, havenes og stormenes gud, og Dionysos, den virile livgivende gud. "Det er stolte dyr", siger Hésiode, "De har den utæmmelige lidenskab". ( Théogonie, 832).

Det er som en strålende hvid tyr at Zeus tager sig ud for at behage Europa ; han nærmer sig den unge pige og lægger sig ved hendes fødder ; hun kærtegner dyret og sætter sig op på dens ryg ; hun bliver ført bort, dyret flyver op mod himlen, over havet, lander på Kreta, hvor de forenes ; og légenden tilføjer at de får tre børn."

I den samme legende fortæller Plutark om guden Dionysos, som her forvandler sig til en prægtig tiger, i stedet for en tyr.

 

A. Konstruktion

A. Konstruktion

 

 B. Perspektiv

 B. Perspektiv

 

C. Vandret, lodret. Det Gyldne Snit

C. Vandret, lodret. Det Gyldne Snit

 

 

D. Rytmen.

D. Rytmen.

 


Herunder viser jeg fire stadier af det samme maleri
FARVERUMMET (A. B. C. og D.)

A. Efter optegningen af motivet er der pålagt et meget tyndt farvelag, hvor farverne flyder ud i hinanden for at få nogle blandinger der kun kan opnås direkte på lærredet.

I stadierne B. C. og D. kan man se nogle af de mange radikale farveændringer der bliver fortaget undervejs til det færdige resultat på side 8. Dog er selve motivet fra tegningen bibeholdt.
 

A. Første farvelag

A. Første farvelag

B. Andet farvelag

B. Andet farvelag

 

C. Tredie farvelag

C. Tredie farvelag

 

 

D. Fjerde farvelag

D. Fjerde farvelag

 

FARVERUMMET. Det Færdige resultat.
440 x 300 cm. Olie på lærred. 2003


 

 

Herunder kan De se henholdsvis tegninger,
akvareller og farvestadieraf billedet TIGRE.


A. Tegning

A. Tegning

B. Tegning

B. Tegning

Tre tegninger til maleriet TIGRE
 

Herunder skitser til maleriet TIGRE.
Det samme motiv med tre forskellige farvevarianter.

A. kvarel

A. Akvarel

B. Akvarel

B. Akvarel

C. Akvarel

C. Akvarel

 

TIGERE. 65x195 cm. Okkeroptegning på lærred

TIGRE. 65x195 cm. Okkeroptegning på lærred

 

TIGERE. 65x195 cm. Et af de første farvelag

TIGRE. 65x195 cm. Et af de første farvelag

TIGERE. 65x195 cm. Et af de sidste farvelag

TIGRE. 65x195 cm. Et af de sidste farvelag

 

TIGRE. 65 x 195 cm. Olie paa lærred

Det færdige resultat. TIGRE. 65 x 195 cm. Olie på lærred. 2003
 

 

 

Atelier
 

 

Farverummet. 440x300 cm. Okker optegning på lærred

Farverummet. 440x300 cm.
Okker optegning på lærredTigere. 65x195 cm.

Tigre. 65x195 cm.
 

 


 

Malerierne FARVERUMMET og TIGRE udgør en del af udsmykningen
af Sampensions nyopførte firmadomicil i Tuborg Syd, København. 2003.


Uffe Christoffersen