UDSMYKNING 2005

 

 


Maj 2005. Udsmykningen er nu tilendebragt, og værkerne på blivende plads i Odense.
Herunder kan De følge tilblivelsen.


 

April 2005. Værkerne er på vej til Odense


Tiger-A.-200-x-275-cm.

Tiger A. 200x275 cm.

 

Tiger-B.-200-x-150-cm.

Tiger B. 200x150 cm.

 

Tiger-C.-200-x-300-cm.

Tiger C. 200x300 cm.

Se som PDF
 


 

Udkast til udsmykningsopgave for et stort firma beliggende i Odense havn.

Ejeren ønsker at de tre malerier fremtræder som et samlet hele, og at den samme blå farve optræder som en gennemgående klang i hvert maleri. Kontoret har tre 16 m² store vinduer ud mod havnen i Odense. Dette bevirker at himmel og hav har stor indflydelse på lyset i rummet.

Tigrene skal være voldsomme og angribende, og rummet skal være ladet med energi og udstråle kraft. Man skal føle, når man står i rummet, at det er den samme tiger der angriber og de 3 billeder skal hænge sammen, således at man umiddelbart ikke kan fjerne ét, uden at det vil mangle i det samlede billede. 

 

 

 

Skitseoplæg til kontorudsmykning udført på computer.
Digitalbillederne er malet på programmerne Painter 8 og Photoshop CS.

 

De tre malerier måler henholdsvis; Højde 2 m. og bredde 1,75, 1,50 og 3 m.

Billederne vil blive påbegyndt i februar måned, og bliver færdige inden sommeren 2005.


 

Udsigt fra kontoret i Odense.

 

 

Udsigt fra kontoret over Odense havn.